CfL’s nye værktøj

Evalueringsværktøj til ledergrupper


Center for Ledelse bidrager med rådgivning, kompetenceudvikling og netværk til sine medlemmer. Det betyder, at CfL altid sikrer ny viden og nye værktøjer. Således kan medlemmerne kontinuerligt udvikle sig på baggrund af valide data og opdateret teori.

I den forbindelse har vi derfor udviklet et evalueringsværktøj til ledergrupper. Dette skal hjælpe med at gøre ledergrupperne mere effektive og velfungerende, grundet det store potentiale, der ikke altid bliver udnyttet. Evalueringsværktøjet er blevet udviklet på baggrund af relevant teori og erfaring, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt CfL’s egne medlemmer. Dette sikrer det mest optimale og relevante værktøj, samt et validt benchmark for ledergrupper.

Ledergruppeundersøgelsen kan således


  • Give indsigt i ledergruppernes arbejde, erfaringer, udfordringer og prioriteter
  • Fungere som evalueringsværktøj i fremtiden for CfL’s medlemmer
  • Medvirke til at skabe fokus på ledergrupper og udvikling af disse

Retningen undersøges gennem dybdeinterviews med topchefer


Interviewpersoner bliver udvalgt og mobiliseret, og en spørgeramme bliver udviklet i samarbejde mellem CfL og vores erhvervspsykologer. Med egen erfaring og relevant ledelsesteori bliver rammerne sat for de syv dybdeinterviews. Disse bliver foretaget med ledere af ledergrupper i forskellige organisationer og med forskellige ledelsesstile, for at få bedst mulig repræsentation.

Metoden udvikles i dialogen


Samarbejdet bliver igangsat gennem dialog med Human Engage, hvor CfL har udtrykt ønsket om at skabe et evalueringsværktøj til ledergrupper. For bedst mulig repræsentation bliver en kvalitativ og kvantitativ del af undersøgelsen planlagt. Begge metoder bidrager med indsigt og forståelse for ledergruppers prioriteringer og behov. Der er stort fokus på at igangsætte den ideelle proces til at skabe et velfungerende evalueringsværktøj – herunder involvering af alle relevante parter.

Relevante emner og velfungerende udsagn


Indsigterne fra de syv dybdeinterviews bliver samlet, og danner grundlag for den kvantitative del af undersøgelsen, hvor et spørgeskema med relevante emner og udsagn bliver formuleret. Det endelige spørgeskema er præget af løbende dialog og tilpasning, for at skabe den mest optimale udgave.

Undersøgelse og evalueringsværktøj i ét


Medlemmerne af CfL bliver inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvor medlemmer og ledere af ledergrupper får mulighed for at besvare spørgeskemaet. Den indsamlede viden er medvirkende til at vise, hvordan undersøgelsen anvendes som et velfungerende evalueringsværktøj til ledergrupper. Samtidig skaber det et brugbart benchmark, som fremadrettede evalueringer nu sammenlignes med.

Evalueringsværktøj til medlemmerne


Den kvalitative og kvantitative undersøgelse er samlet i to rapporter, hvor indsigter og resultater bliver præsenteret for CfL’s medlemmer på et Klubhusmøde. Resultaterne danner grundlag for rådgivning, og undersøgelsen fungerer nu som et evaluerings- og udviklingsværktøj, der giver indsigt i ledergruppernes aktuelle effektivitet, udfordringer og potentialer.

“Når vi skal rådgive om udvikling af ledergrupper, er det vigtigt for os at kunne bidrage med et professionelt og validt evalueringsværktøj til disse ledergrupper. Derfor var det vigtigste for os i dette projekt tillid til vores samarbejdspartner.

Human Engage var et naturligt valgt af samarbejdspartner, da vi tidligere har samarbejdet med stor succes, og da de besidder en solid erfaring og et teoretisk stærkt grundlag. Efter en introduktion til vores ønsker tog Human Engage styring på projektet, og inddrog os løbende i forslag, udvikling og eksekvering. Resultatet er blevet et velfungerende evalueringsværktøj, som vi benytter ved udvikling af ledergrupper – noget vi er stolte over at kunne anvende blandt vores medlemmer og kunder i CfL.”

Anja Neiiendam, Direktør i CfL


Kontakt Jacob for at høre mere om vores ledergruppeevaluering


Har I et ønske om at optimere jeres ledergrupper eller bestyrelse? Jacob vil meget gerne fortælle mere om vores evaluering, samt hvilke muligheder der kunne være hos netop jer!