Velkommen til Den Gamle By

Øget engagement i Den Gamle By


Ved at fokusere på trivsel og engagement blandt medarbejderne, ønsker Den Gamle By at sikre en god arbejdsplads nu og i fremtiden. Museet har været præget af nedlukninger i forbindelse med Corona-pandemien, hvorfor det er blevet endnu vigtigere med en trivselsmåling blandt de ansatte for at få et overblik, så der kan fokuseres på de rigtige handlinger fremadrettet og dermed sikre højt engagement og trivsel.

“I Den Gamle By arbejder vi målrettet med trivsel, da vi oplever, at medarbejdere, der trives, er med til at skabe trivsel omkring sig. Human Engage leverer trivselsresultaterne til os på afdelingsniveau og det betyder, at vi får nogle meget konkrete og udbytterige dialoger om trivsel og de ændringer vi ønsker at skabe.

Samarbejdet med Human Engage er nemt og ligetil. Human Engage lytter til vores tanker og udfordrer os, så vi kan skabe de bedste resultater.”

Mette Dimes Høeberg, personalechef

Trivselsmålingen har flere formål


  • Skabe kendskab og overblik over de ansattes trivsel og engagement
  • Gøre det muligt at se resultater på afdelingsniveau, og derfor handle hensigtsmæssigt
  • Indsamle præcise benchmark til tidligere år, således at Den Gamle By kan se udviklingen i trivslen

Dialog om tidligere og nye behov


I et indledende møde går vi i samarbejde i dialog omkring tidligere undersøgelser og nye behov – herunder effekten af nedlukningerne. Sammen sættes rammerne for den nye trivselsmåling.

Trivselsmåling udvikles og tilpasses


På baggrund af dialogen udvikles og tilpasses undersøgelsen til de aktuelle omstændigheder. Dette er præget af et tæt samarbejde, hvor både indhold, tilgang og tidslinje for trivselsmålingen afklares sammen.

Dataindsamling blandt de ansatte


Den Gamle By samler lister over de ansatte, og vi afprøver undersøgelsen for at sikre os, at alt fungerer som det skal. Undersøgelsen udsendes, og efter dataindsamling analyseres resultaterne og rapporterne udarbejdes af Human Engage.

Resultaterne samles og præsenteres


Resultaterne præsenteres for ledergruppen, hvor der er plads til dialog og spørgsmål. Vi ser på det samlet og fordelt på afdelingsniveau, og inddrager de kvalitative svar. Resultaterne er medvirkende til at skabe fokus og handlinger, og dermed fastholde og øge trivslen.

Caroline fortæller gerne mere om engagementsmålingerne.


Lyder engagementsmålingen som noget for jer? Vi vil gerne tage en snak om, hvordan det kunne foregå hos netop jer. Caroline står klar til at fortælle mere!