RandersBolig og deres beboere

Ét mål: Ekstra tilfredse beboere


RandersBolig har ét mål: At skabe tilfredse beboere. For kontinuerligt at gøre dette, kræver det beboernes egne input, således at hver af de syv boligorganisationer kan imødekomme beboernes behov og ønsker. Derfor har RandersBolig valgt at gennemføre en beboerundersøgelse, så retningen på den fortsatte udvikling bliver sat af beboerne selv.

“Det var vigtigt for os, at vi kom hele vejen rundt i RandersBolig, da vi har meget forskellig beboerkontakt, alt efter om vi arbejder i driften, boligbutikken, forvaltningen osv. Ved at inddrage alle teams kunne vi stille vores beboere relevante spørgsmål, hvor svarene efterfølgende kunne bruges konkret til at udvikle vores beboerservice. “

Pia Camin, kommunikationskonsulent hos RandersBolig

Denne beboerundersøgelse giver dermed


  • Indsigt i beboernes behov, samt styrker og udfordringer for organisationen
  • Reelt input der medvirker til at sætte retningen for fremtidige tiltag og udviklingen i RandersBolig
  • Et benchmark for fremtidige undersøgelser, hvor effekten af diverse tiltag kan måles

Den almene hverdag skaber undersøgelsen


Gennem et 2-timers opstartsmøde med centrale nøglepersoner i RandersBolig – lige fra direktøren til driften i organisationen – bliver der sat ord på de forskellige områder i beboernes dagligdag. Her bliver samtlige kontaktpunkter med organisationen gennemgået, og beboernes rejse fra inden de flytter ind til eventuel udflytning italesættes. Det er her vi skal se på, hvor tilfredse beboerne er.

Fælles dialog som det bedste værktøj


Med udgangspunkt i indsigterne fra opstartsmødet, påbegyndes udviklingen af en beboerundersøgelse. Relevante områder og konkrete spørgsmål gennemgår en række tilpasninger gennem løbende dialog med RandersBolig, således at undersøgelsen matcher RandersBolig i både indhold, tone og formulering. Derudover anvendes valide og gennemprøvede metoder – herunder NPS-score – til at undersøge tilfredshed og udviklingspotentiale.

Beboernes involvering er kernen


Medarbejdere og beboere forberedes på den forestående undersøgelse, ved at vi i samarbejde introducerer undersøgelsens formål; at RandersBolig ønsker at udvikle sig til beboernes behov, og at der derfor er mulighed for indflydelse på den fremtidige retning for RandersBolig. Introduktionen skal sikre gennemsigtighed og ejerskab hos beboerne, som netop er projektets omdrejningspunkt.

Alle stemmer er vigtige


For at sikre så bredt et bidrag så muligt, sendes undersøgelsen ud via e-mail. Derudover er det mulig at gennemføre undersøgelsen i et fysisk skema. Dette betyder, at de ældre og/eller ikke så digitalt stærke også kan bidrage med deres mening. RandersBolig ønsker at høre alle, hvorfor vi har lavet denne mulighed.

Arbejdet med resultaterne


Resultaterne analyseres og præsenteres på en workshop for den samme gruppe af centrale nøglepersoner fra RandersBolig, som også deltog i opstartsmødet. Udover at dele resultaterne, er der plads til dialog og spørgsmål, og deltagerne reflekterer over de nye indsigter, samt hvordan de skal anvendes i praksis for at skabe en endnu bedre fremtid i RandersBolig.

Vil du vide mere, så er det Henrik du skal have fat i.


Om det er kunder, beboere, medlemmer eller lignende – så kan vi måle tilfredsheden, og hjælpe jer til at optimere den endnu mere. Det vil Henrik gerne fortælle mere om!