Ledergruppeevaluering

ledergruppe

Optimer jeres ledergrupper


En ledergruppe er sammensat af dygtige mennesker, med hver deres ansvar og kompetencer. Denne sammensætning skal være med til at sikre kvaliteten af gruppens arbejde. Dog er det vigtigt at ledergruppen er velfungerende og er den bedste version af sig selv, for at resten af organisationen fungerer godt og yder optimalt.

Det kan være svært at opdage udviklingsmuligheder og sikre en kontinuerlig høj kvalitet indefra, og derfor er det nyttigt at arbejde med ledergruppens udvikling via et evalueringsværktøj. Dette anvendes til at undersøge ledergruppens aktuelle ståsted, dens styrker samt udviklingspotentialer ud fra en række parametre, som er vigtige for enhver ledergruppe.

Resultaterne anvendes som dialogværktøj i gruppen. Ledergruppen bliver hermed bevidst om potentialer og behov for udvikling, således at både gruppe, medlemmer og arbejdets indhold kan optimeres bedst muligt

Formål med en ledergruppeevaluering

 • Identifikation af ledergruppens styrker og udviklingspotentialer.
 • Adfærdsorienterede resultater, der målretter indsatserne i ledergruppen.
 • Udvikling af ledergruppens arbejde og dermed styrkelse af strategiske beslutninger.
 • Forventningsafstemning og dialog om resultaterne.
 • Skabe en ensrettet strategi og målsætning for ledergruppens arbejde.

Den anbefalede proces

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om de faktorer, som har stor betydning for en velfungerende ledergruppe, og den besvares af både ledergruppens leder og ledergruppens øvrige medlemmer.

 • Mobilisering: Ledergruppen introduceres til målingens formål og proces. Her handler det om at motivere og forventningsafstemme i gruppen, for at få mest muligt ud af den kommende proces med målingen.
 • Undersøgelsen: Vi gennemgår vores faste ledergruppeevaluering, så I får mulighed for at se og spørge ind til indholdet på forkant.
 • Dataindsamling: Ledergruppen besvarer undersøgelsen.
 • Analyse: Vi analyserer den indsamlede data og udarbejder en rapport med resultaterne for den samlede ledergruppe.
 • Resultater og handling: Herefter arbejdes der med resultaterne. Disse anvendes som et evalueringsværktøj der bør bruges aktivt i dialogen og strategien i ledergruppen.

Baseret på viden og praktisk erfaring

Vores ledergruppemåling er udviklet med udgangspunkt i både teori og egne erfaringer gennem både kvalitativ og kvantitativ indsamlet viden.

En af de teorier, der fylder mest i vores tilgang til ledergruppemålingen, er “The Five Dysfunctions of a Team” af Patrick Lencioni. Frem for kun at fokusere på kerneudfordringer i et team eller i en gruppedynamik, tilføjer vi derudover forskellige elementer, der relaterer sig til ledergruppens kerneopgave. Dette giver både et indblik i samarbejdet, strukturen og /formålet med ledergruppen, og resultaterne giver dermed et bredt spektrum af indsigter omkring ledergruppens arbejde.

Rapportering af resultaterne

Hver ledergruppe modtager én samlet rapport.

Rapporteringen holdes kort og relevant uden overflødige elementer og indeholder:

 • Overblik over de forskellige ledergruppeområder
 • Styrker og udviklingsområder i ledergruppen
 • Gennemsnitsscore på alle udsagn
 • Benchmark til andre ledergrupper
 • Samlet prioritering over fokusområder

Fra viden til handling

Med resultaterne, har ledergruppen et klart kortlagt udgangspunkt for samarbejdet, hvilket gør det lettere at skabe narrativet om det fælles udgangspunkt. Det handler ikke om den enkeltes holdninger, men de identificerede styrker og potentialer i gruppen.

Ved at udvælge konkrete fokusområder for ledergruppens udvikling, skabes der en fælles retning mod et bedre samarbejde og en mere velfungerende og effektiv ledergruppe.

Dette gør sig gældende i både ledergrupper, bestyrelser og andre teams med lignende samarbejde og opgaver med henblik på strategi, planlægning og beslutningstagning i alle afskygninger.

Er du interesseret i at høre mere om vores ledergruppeevaluering, så kontakt Emil til en uforpligtende snak.


Har du spørgsmål til, hvordan vi kan varetage ledergruppeevalueringen hos jer? Kontakt Emil for mere information. Så finder vi ud af, hvordan vi bedst muligt evaluerer og udvikler jeres ledergrupper.