Brand- og image tracking

Brand tracking

Få indblik i jeres markedsposition med brand tracking


Brand tracking er en måde at undersøge jeres position på markedet blandt nuværende og potentielle kunder. Ved at undersøge deres opfattelse af både jer og af konkurrenterne, bliver jeres position, jeres styrker og udviklingspotentialer tydelige. Det giver mulighed for at identificere aktuelle og mulige USP’er, at sætte en strategisk retning, samt at følge udviklingen af konkret implementering løbende.

Med en brand tracking får I konkrete markedsindsigter, som kan anvendes til at styrke jeres virksomheds brand og kendskab. Undersøgelsen udvikles specifikt til jer, hvor vi fokuserer på blandt andet branche, konkurrence, målgruppe og geografi, for at give jer bedst mulig indsigt

Derfor bør I foretage en brand tracking

Brand trackingen er gavnlig for jer, der ønsker en indsigt i kundernes opfattelse af virksomheden.

Med brand tracking får I en helt særlig indsigt i jeres brand med et udefra-ind perspektiv, hvilket kan give større selvforståelse. Dertil vil indsigterne være med til at skabe kvalificeret retning for strategi og implementering, som kan styrke jer som brand.

En brand tracking vil blandt andet:

 • Måle kundernes kendskab til jer (brand awareness), og kan hjælpe med at styrke kendskabet yderligere
 • Evaluere jeres virksomheds image, hvilket giver indsigt i aktuelle og potentielle USP’er
 • Give overblik over virksomhedens markedsposition – absolut og i forhold til jeres konkurrenter
 • Identificere forskellige målgruppers fokus og præferencer i markedet
 • Vælger I løbende målinger vil I desuden kunne se effekten af fx kampagner og den generelle udvikling i opfattelsen af virksomheden. Dette er værdifuld information i samarbejdet med jeres reklame- og mediebureau.

Processen for brand tracking

Gennem en løbende dialog med jer, skræddersyr vi et brand tracking-setup og proces, der fokuserer på at få dybdegående indsigt i jeres services og produkter.

Brand trackingen foregår som en kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse, der er designet til at analysere og måle, hvordan jeres brand bliver opfattet af kunderne og de potentielle kunder. Denne undersøgelse inkluderer specifikke moduler og spørgsmål designet til at evaluere brand awareness, image, perception og andre værdifulde elementer hos netop jer og jeres branche.

Spørgeskemaet er omhyggeligt struktureret baseret på vores erfaring og omfatter både “åbne” spørgsmål, der giver kvalitativ indsigt og understøtter de kvantitative resultater fra undersøgelsen. Dette sikrer ikke kun, at I får indsigt i kundernes og de potentielle kunders præferencer, men også forståelse for deres holdninger og valg.

Alt efter jeres situation og behov, vil vi gennemføre brand trackingen kontinuerligt, månedligt, kvartalvis, halvårligt eller årligt. Dette besluttes i samråd med jer, hvor jeres situation og specifikke formål og ønsker til brand trackingen bliver tilkendegivet og vurderet.

Sådan anvender vi brand tracking

Spørgeskemaet opbygges efter brandstyrke-modellen, hvor der startes bredt med markedets kendskab og image. Herefter fokuseres på positioner, brandets styrke og forbrugerens konkrete relation.

En smal tragt indikerer et svagt brand, mens en bred tragt indikerer et brand, der med succes kan konvertere kendskab til kundskab og præference. Dette fordrer et markedsføringsaftryk med klare budskaber og brandkvaliteter. Dermed skabes interesse hos modtageren og i sidste ende, hvis indhold matcher budskab og præference.

Sådan modtager I resultaterne

Efter hver periode i brand trackingen analyserer vi de indsamlede data og udarbejder en rapport, der præsenterer både overordnede og detaljerede resultater. Rapportering indeholder handlingsorienterede konklusioner og visualiseringer.

Vi fokuserer på at gøre grafiske illustrationer brugbare og nemt forståelige for læseren, og sikrer, at det væsentlige i undersøgelsens resultater kommer tydeligt frem. Resultaterne modtager i efter hver runde af brand tracking, og kommer derfor lige så ofte, som vi foretager brand trackingen.

Den samlede rapport inkluderer typisk følgende elementer:

 • Resume med overordnet opsamling og konklusioner
 • Detaljerede resultater for kendskab, image og perception
 • Benchmark til konkurrenter
 • Benchmark og udvikling over tid
 • Beskrivelse af implikationer og input til det videre arbejde
 • Åben feedback / kvalitative input

Derudover kan vi opsætte dashboard, således I altid har automatisk adgang til nøgletal for jeres brand. Jeres dashboard vil I kunne tilgå via vores Microsoft AD sikrede portal, Human Engage Insights.

Ønsker I det, kan vi også tilkoble PowerSense AI™, der er vores unikke og stærke AI værktøj til intelligent arbejde med åbne besvarelser med mere.

Fra viden til handling

Brand tracking kan bruges som en løbende indsigt, som afspejler implementering og udvikling over tid. Det er et løbende feedback-loop, som kan skabe stor udvikling i virksomheden.

Vi anbefaler, at alle afdelinger/butikker/kontorer har mulighed for at se og følge brand trackingen for hele virksomheden, samt for de enkelte områder og afdelinger. På den måde involveres alle ansatte, og bliver bevidste om deres rolle i at styrke virksomheden.

Ved at benchmarke sig på tværs af afdelinger eller tid, skabes der samtidig motivation for yderligere handling og udvikling.

Er der noget, vi mangler at fortælle? Anders vil gerne svare på alle dine spørgsmål.


Hvis du er blevet nysgerrig på brand- eller image tracking, så står Anders klar til at hjælpe. Sammen kan I kigge på, hvordan sådan en tracking kunne se ud hos lige præcis jer.