Medarbejdere

Skab øget fastholdelse og engagement blandt medarbejderne


Der eksisterer en entydig sammenhæng mellem engagementet blandt medarbejdere og organisationens produktivitet, blandt andet som en konsekvens af højere innovation, bedre samarbejde, mindre fravær samt bedre fastholdelse og tiltrækning. Netop derfor er det vigtigt at arbejde aktivt med medarbejdernes overordnede trivsel og engagement i organisationen.

Engagement og trivsel


For at udvikle engagementet, er det vigtigt at få indblik i, hvordan det aktuelle billede i organisationen er.

Derfor er det vigtigt at skabe et rum, hvor medarbejderne kan blive hørt, og hvor I kan tage handling på baggrund af dette.

APV


Alle virksomheder skal ved lovkrav gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år, eller når der sker store ændringer i virksomheden.

APV’en fungerer som en problemdetektor på arbejdsmiljøområdet.

Kontaktpunktsmåling


I nye situationer er vi endnu mere modtagelige overfor både gode og dårlige oplevelser, og derfor er det ekstra vigtigt at sørge for, at forandringer eller overgange i medarbejderens arbejdsliv er velfungerende i organisationen.

Skal jeres medarbejdere styrkes?


Emil vil hellere end gerne hjælpe jer med at arbejde med medarbejderne i virksomheden. Ring eller skriv, så er Emil klar til en uforpligtende samtale om behov og muligheder.