Arbejdspladsvurdering – APV

Ukompliceret APV med god effekt 


Alle virksomheder skal ved lovkrav gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år, eller når der sker store ændringer i virksomheden.

APV’en fungerer som en problemdetektor på arbejdsmiljøområdet.

Problemstillinger i arbejdsmiljøet såsom stor medarbejderudskiftning, risiko for arbejdsulykker og højt sygefravær koster en virksomhed dyrt på bundlinjen.

En grundig kortlægning og gennemarbejdet handlingsplan giver konkrete løsninger til de eventuelle problemer, virksomheden finder gennem APV-processen. Herved opnås et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der giver mere motiverede og engagerede medarbejdere, større fastholdelse og bedre tiltrækning af nye medarbejdere

Arbejdspladsvurderingen som krav og værdi

At gennemføre en APV giver et vigtigt (og lovpligtigt) indblik i arbejdspladsens fysiske og psykiske rammer. Dette kan medvirke til at I som arbejdsplads kan skabe et endnu bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø i fremtiden. Arbejdspladsvurderingen er med til at:

 • Overholde de lovmæssige APV-krav til organisationen 
 • Kortlægge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 
 • Identificere behov for forandringer og tilpasninger af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø 
 • Undersøge potentielle relationer mellem sygemeldinger og arbejdsmiljøet 
 • Mindske eventuelle sygemeldinger og styrke den generelle trivsel på arbejdspladsen 

Vi gennemfører ofte arbejdspladsvurderingen / APV’en som en forlængelse af engagementsmålingen. Dette giver jer indsigter i det konkrete arbejdsmiljø, samt en dybere forståelse for engagementet – alt sammen gennem én samlet undersøgelse. 

Den anbefalede proces 

Den modulopbyggede APV gør det muligt at tilpasse jeres APV til de specifikke funktioner, der findes i organisationen. Det betyder at medarbejderne kun behøver at besvare de udsagn, der matcher deres rolle, og sikrer dermed en effektiv APV, der ikke kræver mere end nødvendigt i en travl arbejdsdag. 

Det eneste I skal gøre, er at udvælge de moduler, der matcher medarbejdernes rolle – så sørger vi for resten.

En APV på 4 simple trin: 

 • Udvælg ønskede moduler – Vi har prædefineret et antal moduler, hvor I blot skal vælge dem, der matcher profilerne i jeres organisation. 
 • Send medarbejderinformation – Når vi har modtaget navn, funktion og e-mail på jeres medarbejdere, er vi klar til at igangsætte APV’en 
 • Dataindsamling – Mens vi indsamler medarbejdernes besvarelser, kan I fortsætte jeres almindelige arbejdsgange uden forstyrrelser. Medarbejderne skal kun besvare de spørgsmål, der matcher deres rolle i organisationen. 
 • Rapportering – Når medarbejderne har besvaret APV’en, analyserer vi på deres besvarelser. I modtager nu en letforståelig og handlingsorienteret rapport. Herfra er det nemt at udpege konkrete handlinger og initiativer som vil forbedre arbejdsmiljøet og imødekomme medarbejdernes behov og ønsker.

APV’ens fem faser 

APV’en kan udføres som organisationen selv ønsker det, så længe den følger følgende fem trin: 

 1. Identifikation 
 2. Vurdering 
 3. Sygefravær 
 4. Prioritering 
 5. Handlingsplan 

APV’en er delt op i to dele: fysisk- og psykisk arbejdsmiljø.  

Måske ønsker I en endnu mere specialiseret APV, er det muligt at udvikle nye moduler til jeres organisation. I samarbejde med vores konsulenter sammensættes yderligere spørgsmål, som kan gøre jeres APV endnu mere tilpasset jeres situation og behov. 

Eksempler kunne være:

 • Konkrete ændringer i de almene arbejdsgange 
 • Anvendelsen af nyt udstyr 
 • Omstruktureringer på arbejdspladsen 
 • Organisationen har fået nye lokaler/er flyttet lokalitet 

Hvis I har yderligere behov end de eksisterende moduler omfatter, samarbejder vi om at udvikle moduler til dette, og dermed skabe den mest fyldestgørende og værdiskabende APV til jer. 

Sådan modtager I resultaterne 

Det bedste grundlag for en optimal APV skabes ved at indsamle den vigtigste viden og opnå de mest relevante indsigter i den første fase; identifikation. Selv med kendskab til potentielle problemer og mulige bekymringer, kræver det stadig tid, energi og en fokuseret indsats at gå fra antagelser til viden. 

Resultaterne bør skabe et kompetent vurderingsgrundlag, hvorfra beslutninger og handlinger tages. På den måde kan organisationen bruge sine kræfter der, hvor de har mest effekt. 

Efter endt undersøgelse modtager organisationen rapportering af resultaterne, som:

 • Overordnet viser kendskab til tilfredshed, problemområder og trivsel 
 • Identificerer kritiske arbejdsmiljøproblemer 
 • Viser scorer og spredning på alle adfærdsudsagn 
 • Sammenligner forskellige medarbejdergrupper (minimum fem medarbejdere pr. gruppe) 
 • Er let at tilgå i forhold til at prioritere og igangsætte konkrete handlinger 

Således skaber rapporteringen et faktabaseret fundament for de følgende faser i APV-processen, som nu kan tilgås både lettere og med mere præcision. Energien lægges der, hvor den har størst effekt og opleves som mest akut. 

Effektmåling – er vi på rette vej?

Især indenfor det psykiske arbejdsmiljø kan det være svært at vurdere, hvorvidt tiltag har en effekt.

Vi tilbyder effektmålinger, som er et kort spørgeskema indenfor et ønsket emne, som opfølgning på APV’en. Dette giver konkret indsigt i den reelle effekt af jeres handlinger. Det kan være 5-10 udsagn, som vi gentager som en samlet, kort undersøgelse efter 6 måneder – 1 år.

Selve APV’en skal kun lovpligtigt gennemføres hvert tredje år, og derfor kan det være smart at gennemføre en kortere effektmåling for at få indsigt i, om hvorvidt initiativer og implementering har den ønskede effekt – eller om de skal tilpasses. 

Er du interesseret i at høre mere om arbejdspladsvurderingen (APV), så kontakt Caroline til en uforpligtende snak. 


Har du spørgsmål til, hvordan vi varetager APV’er – eller måske hvordan processen kunne se ud hos jer? Kontakt Caroline for mere information. Så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe netop jer.