Kontaktpunktsmåling

Styrk medarbejderrejsen med kontaktpunktsmålinger 


Hos enhver virksomhed er det afgørende at forstå og forbedre medarbejderoplevelsen ved kontaktpunkter som on-boarding og afskedigelser.  

I nye situationer er vi endnu mere modtagelige overfor både gode og dårlige oplevelser, og derfor er det ekstra vigtigt at sørge for, at forandringer eller overgange i medarbejderens arbejdsliv er velfungerende i organisationen. Oplevelserne kan påvirke generel trivsel, loyalitet og medarbejdernes vurdering af organisationen, idet medarbejderne også fungerer som ambassadører for organisationen. 

Dette gør det ekstra relevant at sikre sig, at de forskellige kontaktpunkter i medarbejderrejsen håndteres bedst muligt. Dette gøres ved at tage fat i de konkrete kontaktpunkter og belyse styrker og potentielle udviklingsområder, så medarbejderoplevelsen forbedres yderligere. 

Derfor har kontaktpunktsmålinger værdi

Forskellige kontaktpunkter i medarbejderrejsen er medvirkende at påvirke medarbejdernes trivsel og syn på organisationen. Det er derfor både trivsel, loyalitet og image, der kan blive påvirket af forandringer og overgange for den enkelte medarbejder. 

 • Identificere potentielle udfordringer i medarbejderrejsen i realtid 
 • Gribe medarbejderne på tidspunkter, hvor de er særligt følsomme og letpåvirkelige 
 • Forbedre medarbejderoplevelsen på strategiske tidspunkter i medarbejderrejsen 
 • Styrke både medarbejderrejsen, trivsel og image 

Kontaktpunktsmålingerne gennemføres når situationerne opstår for den enkelte medarbejder. Resultaterne akkumuleres og giver et samlet billede af, hvordan dette område opleves – og giver dermed muligheden for at optimere og styrke oplevelsen. 

Kontaktpunktsmålinger foregår hver dag, året rundt 

Processen kører løbende, da dataindsamlingen foregår hver eneste gang en medarbejder er på et nyt step på medarbejderrejsen. Uanset hvornår på året det er, bliver kontaktpunktsmålingen igangsat, og der vil dermed komme data ind hver gang, det er relevant. 

 • Vi udarbejder et spørgeskema for det eller de specifikke kontaktpunkter. 
 • Når dette kontaktpunkt berøres (fx nye ansættelser eller afskedigelser), modtager den enkelte medarbejder en invitation til undersøgelsen. 
 • Løbende bliver resultaterne akkumuleret, og giver dermed et samlet billede af medarbejderoplevelsen. 
 • Resultaterne præsenteres med et tilbageblik på 12 måneder, for at få den nyeste erfaring på området. 

Resultaterne kan filtreres på flere måder. Fx kan vi kigge på data der er indsamlet efter et bestemt tiltag er igangsat for at se på effekten, eller vi kan sammenligne med benchmark fra før endnu længere tilbage, når vi har denne data.

Kontaktpunkter kan styrke fastholdelse

De yngre generationer, som er de nuværende og kommende generationer på arbejdspladsen, kommer også med nye behov og perspektiver – og de ser ud til at være mere flydende i deres arbejdsliv, og skifter gerne job mange gange i løbet af deres arbejdsliv. Fastholdelse ser dermed ud til at blive en endnu sværere opgave i fremtiden, og her kan kontaktpunktsmålinger være medvirkende til at løfte netop dette.

Exitmålinger er med til at give værdifuld viden til virksomhederne, som – når det bliver anvendt rigtigt – kan være med til at skabe øget fastholdelse. På samme måde kan on-boarding undersøgelser være med til at integrere medarbejdere godt i virksomheden fra starten af, hvilket styrker de ansattes tilknytning til virksomheden. Ethvert punkt indeholder vigtig information, og derfor bliver hver enkel undersøgelse udviklet til det konkrete kontaktpunkt.

Rapport efter jeres behov

Rapporten akkumuleres én gang årligt eller efter behov.  

Den samlede rapport inkluderer følgende elementer: 

 • Resume med overordnede konklusioner 
 • Overordnet Employee Net Promotor Score (eNPS)  
 • Primære fokusområder til at udvikle kontaktpunktet 
 • Detaljerede resultater for kontaktpunktets delelementer 
 • Benchmark til eventuelle tidligere resultater 
 • Åben feedback

Brug resultaterne bedst muligt

Kontaktpunktsmålinger kan understøtte arbejdet med medarbejdertrivsel og engagement. Ved at bruge nye og tidligere medarbejderes indsigter, kan der skabes endnu mere velfungerende processer, hvor medarbejderne får den hjælp og støtte, de har brug for på de givne tidspunkter.

Indsigterne kan med fordel anvendes af HR til at skabe eller udvikle interne processer, som også bør være aktive arbejdsområder for organisationens ledere. Den indsamlede data består af både kvantitative og kvalitative input, som vi hjælper jer til at bruge så effektivt som muligt. Herunder står vi gerne for en workshop, hvor vi hjælper jer til at udvikle på de vigtigste parametre.

Er du interesseret i at høre mere om kontaktpunktsmålinger, så kontakt Jacob til en uforpligtende snak. 


Har du spørgsmål til, hvordan vi varetager kontaktpunktsmålinger – eller måske hvilke kontaktpunkter der kunne være relevante at måle hos jer? Kontakt Jacob for mere information. Så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe netop jer.