Engagementsmåling

Engagerede medarbejdere skaber en produktiv organisation 


Trivsel ses som den forventede grad af velfærd, der bør være til stede på arbejdspladsen, mens medarbejderengagement er skridtet videre – medarbejderne har det ikke bare godt, men de er engagerede. For at udvikle engagementet, er det vigtigt at få indblik i, hvordan det aktuelle billede i organisationen er. 

Med udgangspunkt i en fast engagementsundersøgelse, bliver det muligt at sætte ind på udfordrede områder, følge den konkrete udvikling og arbejde proaktivt med at skabe og fastholde medarbejderengagement. 

Det får I ud af engagementsundersøgelsen 

 • Overblik over trivsel og engagement blandt medarbejdere i organisationens sektorer, afdelinger og enheder 
 • Kortlægning og identifikation af eventuelle udfordringer der skal arbejdes med, for at skabe bedre trivsel og øget engagement i de forskellige dele af organisationen 
 • Kortlægning og identifikation af styrker og fastlægge det positive narrativ som skal fastholdes, og som kan anvendes til at styrke fællesskabsfølelsen i organisationen 
 • Hver sektor, afdeling og enhed får mulighed for at handle, hvor det giver mest værdi, ved at differentiere og benchmarke sig på resultaterne nu og i fremtiden 
 • Kontinuerligt indblik i udviklingen af engagement, samt effekten af konkrete tiltag 

Den anbefalede proces 

Vi anbefaler en proces med fem faser, for at sikre fuld effekt af undersøgelsen. Vi vil stå for gennemførelse af alle fem faser, og processen vil være præget af et tæt samarbejde med organisationen. I bliver rådgivet, guidet og har tæt dialog løbende i processen. 

 • Mobilisering: Det primære formål er at informere og involvere ledergruppen, jeres arbejdsmiljøudvalg samt medarbejderne i den forestående undersøgelse. Forståelse og motivation er nødvendige for en velfungerende udviklingsproces. 
 • Spørgeskema: Engagementsundersøgelsen bliver udviklet til organisationens behov og med udgangspunkt i relevante teorier og vores faglige ekspertise. Der kan eventuelt laves benchmark til tidligere målinger. 
 • Dataindsamling: Vi sikrer en høj responsrate ved hjælp af omfattende information og kommunikation, påmindelser og strategisk planlægning. 
 • Analyse: Når undersøgelsen er gennemført, analyserer vi den indsamlede data og udarbejder en samlet rapport over resultaterne. Ligeledes udarbejdes kortere afdelingsrapporter alt efter behov. 
 • Resultater og handling: Vi præsenterer resultaterne for jeres ledergruppe, og kan hjælpe jer til at igangsætte arbejdet med resultaterne, så I kan komme fra viden til handling. 

Undersøgelsen foretages typisk én gang årligt, og somme tider med løbende PULS-målinger i løbet af året. Undersøgelsen tager 2-3 minutter, og forstyrrer derfor medarbejderne minimalt i hverdagen, men styrker engagementsarbejdet. Vi anbefaler at lave 2-3 PULS-målinger om året. 

Derved kan tidligt spottes potentielle udfordringer, og I har mulighed for at handle proaktivt på disse. 

Baseret på valideret viden og praktisk erfaring 

Engagementsundersøgelsen er udviklet med baggrund i veldokumenterede og bredt anvendte teorier, samt mange års praktisk erfaring. 

De anvendte teorier indebærer især Self Determination Theory, JD-R-model og Multidimensional approach. Disse beskæftiger sig med organisationspsykologiske elementer som motivation, ressourcer og forskellige læringsdimensioner. 

Derudover gør vi brug af eNPS. eNPS er en af de mest anvendte metoder til at måle medarbejderloyalitet, og dermed få en forståelse for medarbejdernes tilknytning til organisationen. Fordi eNPS har en meget stærk korrelation med øget engagement og lavere turnover, og kan den bruges som en relevant og vigtig målsætning for organisationen. 

eNPS bruges til at forstå resultaterne, og dermed kan vi specifikt arbejde på at styrke loyaliteten blandt de medarbejdere, der (endnu) ikke er Promoters, samt hvordan de mest loyale medarbejdere fastholdes. 

Den primære undersøgelse består af eNPS samt seks overordnede engagementsområder. Dertil kan der tilføjes ekstra moduler, som passer til jeres fokus og behov – altid med fokus på en velfungerende, skarp og kortfattet undersøgelse. 

Sådan modtager I resultaterne 

Vi kan tilbyde forskellige muligheder for resultater og afrapportering:

Levering af PDF-rapporter til Direktion, Sektorer, Afdelinger og Enheder, samt Dashboard løsning til HR med mulighed for at arbejde med alle resultater. 

Alle rapporter leveres i online dashboard løsning med muligheder for fleksible filtreringer.

 • Hver leder får adgang til rapport via brugerstyrede rettigheder. 
 • Der leveres ‘HR/Direktions-rapport’ i Power BI dashboard: 
 • Overordnet Employee Net Promotor Score (eNPS).  
 • Alle resultater på overordnet niveau. 
 • Sammenligning af afdelinger. 
 • Udvikling over tid og benchmark til samlede resultater 
 • Mulighed for dybere analyser og filtrering. 
 • Åbne kommentarer. 

Den samlede rapport inkluderer følgende elementer: 

 • Resume med overordnede konklusioner 
 • Overordnet Employee Net Promotor Score (eNPS)  
 • Primære fokusområder til at udvikle medarbejdertrivsel 
 • Detaljerede resultater for hvert engagementsområde 
 • Benchmark på tværs af de forskellige afdelinger/områder 
 • Åben feedback 

Øvrige muligheder: Med Power BI løsningen er det muligt at kombinere resultaterne fra PULS-målingen (f.eks. eNPS score) med data fra øvrige datakilder, såsom HR-data, etc. Således I får et endnu dybere billede af medarbejderengagementet. 

Fra viden til handling

Gennem årene har vi gjort os mange erfaringer med, hvad der skaber konkret udvikling i organisationerne – altså, hvordan man går fra viden til handling. Engagementsundersøgelsen er et værktøj, og vi vejleder og hjælper jer til at bruge det på den mest effektive måde til at skabe og udvikle på medarbejderengagement.

Best practice indebærer blandt andet at involvere hele organisationen i processen, at anvende løbende målinger for at følge udviklingen, at have fælles fokusområder på tværs af organisationen og at sætte konkrete mål for initiativer og implementering. Foruden at give vores input i rapporteringen og præsentationen, tager vi gerne dialog og rådgiver jer til bedst anvendelse af resultaterne, så I kan opnå reel forandring og positiv udvikling i organisationen. 

Vil du høre mere om engagementsundersøgelser? Så kontakt Caroline til en uforpligtende snak. 


Har du spørgsmål til, hvordan vi varetager engagementsundersøgelser – eller måske hvordan processen kunne se ud hos jer? Kontakt Caroline for mere information. Så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe netop jer med at styrke medabejderengagement.