Privatlivspolitik

Generelt


Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan Human Engage ApS indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via Human Engage’ hjemmeside, www.humanengage.com.

Human Engage er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser vedrørende persondata hos Human Engage skal ske via de kontaktoplysninger, der er anført nederst på siden under punkt 6.

Cookies


I almindelighed kan du søge anonymt på vores hjemmeside, www.humanengage.com. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi imidlertid automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner du besøger, fx om, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden.

Vi placerer primært cookies på din computer for at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. De oplysninger, vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Den statistik, vi får ved hjælp af cookies, bruger vi til at forbedre hjemmesiden.

Vi benytter cookies til følgende formål:


  • Styring af generel teknisk funktionalitet på hjemmesiden.
  • Trafikmåling via Google Analytics.
  • Afvikling af annoncer fra forskellige annoncenetværk.
  • Målrettet visning af de annoncer, vi formoder, er mest interessante for dig baseret på din adfærd.

Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Du kan godt undgå cookies, og det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din computer.

Hvordan du kan undgå cookies afhænger af, hvilken browser du bruger. Herunder kan du finde links til vejledninger for, hvordan du fjerner og blokerer cookies i en række forskellige browsere:

Persondata


Hvis du vælger at afgive din email og navn ifm. at downloade en e-bog eller lignende registreres og anvendes disse persondata udelukkende med henblik på at sende dig relevante emails, og målrette evt. markedsføring. Persondata bliver gemt via ekstern certificeret udbyder.

Brug af databehandlere


Som nævnt i afsnit ’1 Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting samt indhente oplysninger om kunders bedømmelse af vores produkter mv.

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

Vi bruger Mailchimp som vores marketing automation platform. Overførelse af oplysninger sikres gennem databehandlerens Privacy Policy og Terms of Use.

Dine rettigheder


Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten


Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som hnengage.com har registreret om dig. fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig (navn og email). Det gør du ved at sende kontakte os (kontaktoplysninger under punkt 6).

Retten til berigtigelse


Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Ønsker du at foretage ændringer vedr. navn og email, kan du rette skriftlig henvendelse til os, hvorefter oplysningerne vil blive korrigeret. Se kontaktinformationer (se punkt 6).

Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

Visse oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse registrering på hjemmesiden, har du ret til at få slettet Du kan rette skriftlig henvendelse til os, hvorefter oplysningerne vil blive slettet. Se kontaktinformationer (se punkt 6)

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og ret til at få overført disses oplysninger til en anden dataansvarlig. For at tilgå alle personoplysninger, som vi har registreret om dig ved at rette henvendelse til os. Se kontaktinformationer (se punkt 6).

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.

Humanengage.com vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke


Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Retten til at klage


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Automatisk sletning af persondata


I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

Såfremt du afmelder dig fra nyhedsbreve o.lign., vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, sms og post, slettes imidlertid kun, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

Vi sletter automatisk email og navn efter 5 år, hvis vi ikke har modtaget samtykke om fortsat opbevaring af dine persondata.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os jf. kontaktoplysninger (punkt 6).

Sikkerhed


Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Alle persondata opbevares på en sikret database hos Chosting.dk og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for humanengage.coms autoriserede medarbejdere (kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse)

Serveren med dine persondata er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang. Beskyttelsen omfatter en elektronisk firewall og andre sikkerhedssystemer, der indbefatter virus-scanning, installation af sikkerhedssystemer, afprøvning af sårbarhed, backup og reetablering, medarbejderuddannelse, sikkerhedskontrol og andre foranstaltninger med henblik på løbende at forbedre datasikkerheden.

Ændringer i persondatapolitikken


Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette nederst på hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, kan du kontakte os (jf. punkt 6), og dine personoplysninger kan blive slettet.

Kontaktoplysninger


Human Engage er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. Hvis du efter gennemlæsning har spørgsmål eller bemærkninger til humanengage.coms persondatapolitik, kan du kontakte os på nedenstående kontaktinformationer.

Humanengage.com

Havnegade 29, 2

5000 Odense C

E-mail: info@hnengage.com

Dette er version 2 af Human Engage’s persondatapolitik dateret den 09.11.23