ESG

ESG-måling hos Human Engage

Kender I kravene til ESG-rapportering?


Fra 2024 kommer der konkrete lovkrav angående ESG-rapportering, og derfor er det vigtigt, at I er klar til at gennemføre og udarbejde dokumentation herom.

Med en verden i konstant udvikling, er det vigtigt at sikre fremtiden for os alle sammen, til gavn for både kunder og ansatte, såvel som klima og samfund. ESG er en organisatorisk tilgang, som stiller krav til organisationen, og som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af virksomheden.

I kan bruge informationen til at få overblik over organisationens aftryk på verden, herunder ansatte, kunder, leverandører og lignende samarbejder. En ESG-måling er medvirkende til at give indsigt i organisationens adfærd og de forskellige grupperingers opfattelse af ESG i organisationen.

Indsigterne skal – udover at overholde lovkravene – bruges til at tage beslutninger om ESG-strategien og varetagelsen af denne nu og fremadrettet.

Mange organisationer har derudover klima og ESG som strategisk fokus, og her vil viden fra en ESG-måling være med til at styrke beslutningstagning i forbindelse med strategien i organisationen. En ESG-måling vil tage udgangspunkt i ESG-elementer og gennemføres årligt for at se effekter og justere strategien løbende.

Derfor skal I foretage en ESG-måling

Det konkrete udbytte af ESG-målingen er:

 • Konkret viden om medlemmers og ansattes oplevelse/opfattelse af ESG hos organisationen
 • Sikre at organisationen overholder ESG-retningslinjer/sikre compliance for en række ESG-elementer omhandlende forbruger- og menneskerettigheder
 • Kortlægning af styrker og udfordringer med ESG hos organisationen fra et medarbejder-, kunde- og samarbejdsperspektiv
 • Kvalitative input fra ansatte, kunder og andre grupperinger angående deres oplevelser, som vil medvirke til fortolkning og forståelse af resultaterne
 • Mulighed for at kvalitetssikre og justere ESG-strategien med udgangspunkt i konkret datagrundlagt viden

Processen for ESG-målingen

Der gennemføres mellem en og fire ESG-målinger på forskellige relevante grupper parallelt: Dette indebærer 1) ansatte, 2) kunder, 3) leverandører og 4) andre samarbejdspartnere.

I samarbejde med jer, vurderer vi de relevante grupperinger, og justerer spørgeskemaerne til hver af grupperingerne. ESG-målingen er således én samlet undersøgelse, der inkluderer det antal målgrupper, der er relevant for jer som organisation.

Vi anbefaler som minimum at arbejde med 1) ansatte og 2) kunder. Dette giver indsigt både indefra og udefra, og skaber dermed et helhedsbillede af oplevet og opfattet ESG i organisationen.

Sådan undersøger vi ESG

Målingerne blandt ansatte, kunder og eventuelle andre relevante grupperinger vil indeholde spørgsmål om samtlige relevante elementer i forbindelse med ESG og klimamål hos jer som organisation.

Hovedparten af spørgsmålene vil fokusere på konkret rapportering i virksomheden, samt individets egne oplevelser og opfattelse af ESG-elementer angående bæredygtighed. Derudover vil undersøgelsen indeholde mulighed for at give kvalitative input via åbne kommentarer, hvor deltagerne kan beskrive deres oplevelser – dette anvendes til fortolkning og forståelse af resultaterne.

Vi holder os opdaterede på ESG-krav, og sørger for at indholdet i målingerne stemmer overens med krav og behov. Dertil er vores viden og erfaring medvirkende til at sørge for kvalificerede formuleringer og velopbyggede spørgeskemaer, således at I får de mest valide og brugbare besvarelser som muligt.

Rapportens elementer

Når undersøgelsen er gennemført, analyserer Human Engage den indsamlede data og udarbejder en rapport med både overordnede og detaljerede resultater.

Rapporten er delt op i afsnit, der hver især afspejler de adspurgte grupperinger. Målingerne bliver delt op i et antal enkeltdele, og dertil kommer et afsnit, som samler det resterende til et helhedsorienteret billede af ESG i organisationen.

Den samlede rapport inkluderer følgende elementer:

 • Resume med overordnet opsamling og konklusioner
 • Beskrivelse af implikationer og input til det videre arbejde med ESG
 • Detaljerede resultater fra henholdsvis ansatte, kunder og andre relevante
 • Primære fokusområder for bæredygtighedsindsatser
 • Åben feedback / kvalitative input
 • Eventuel udvikling og sammenligning af resultater fra tidligere år

Ønskes det, kan rapporten dels op i henholdsvis en intern og ekstern rapport og/eller compliance og strategidel. Dette vil bero på snak med jer om ønsker og behov for videreformidling af resultaterne i forbindelse med præsentation og anvendelse af indsigterne.

ESG-viden kan styrke organisationen

Et godt image kan styrke medarbejdernes loyalitet og være medvirkende til at tiltrække nye medarbejdere – det samme gør sig gældende blandt kunderne. At leve op til ESG-krav og at prioritere at mindske organisationens aftryk på klimaet er en af de ting, der er med til at skabe et godt billede af organisationen.

Resultater, indsigter og viden kan med fordel kommunikeres ud i organisationen og videre ud til kunderne. Det skaber fortællingen om ansvarlighed og handling, attraktive værdier i en organisation. Med stadig større fokus på ’mening’ i arbejdslivet, betyder organisationers værdier mere og mere for de ansatte, hvorfor arbejdet med ESG gør en forskel.

Er du interesseret i at høre mere om ESG i jeres virksomhed, så kontakt Emil.


Har du spørgsmål til, hvordan vi arbejder med ESG – eller måske hvordan processen kunne se ud hos jer? Kontakt Emil for mere information. Så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe netop jer med at undersøge og styrke ESG.