360-graders lederkompas

Lederudvikling styrker hele virksomheden


Et lederkompas er en 360-graders evaluering af den enkelte leder, hvor lederen gennemfører en selvevaluering, og yderligere får feedback fra nærmeste leder, medarbejdere, kolleger og eventuelt andre interessenter. Med inputs fra flere forskellige perspektiver skaber det en nuanceret forståelse for den enkelte leders styrker og udviklingspotentialer.

Lederkompasset kan laves via vores standardkompas, eller kan skræddersyes specifikt til jeres virksomhed, baseret på jeres lederprincipper og -værdier.

Det får I ud af lederkompasset

 • Simpelt og letforståeligt rapportformat med indsigter.
 • Konkrete inputs til den enkelte leders individuelle udvikling.
 • Et solidt fundament og dialogværktøj til 1:1 samtaler med egen leder
 • Overblik over virksomhedens styrker og udviklingspotentialer blandt lederne.
 • Lederkompasset understøtter udviklingen af den enkelte leder, og identificerer samtidig de fælles ledelsesmæssige udviklingsområder.
 • Forskellige perspektiver og niveauer, og derfor kompleks indsigt om den enkelte leder.
 • Mulighed for at fokusere lederudvikling der, hvor det giver mest værdi for den enkelte leder.
 • Det skræddersyede lederkompas udvikles til jeres konkrete virksomhed og jeres værdier eller lederprincipper.

Den anbefalede proces

Uanset om I ønsker at anvende vores eksisterende lederkompas, eller om vi skal skræddersy evalueringen direkte til jeres virksomheds værdier/lederprincipper, anbefaler vi en proces med fem faser – således får I mest muligt ud af målingen.

 • Mobilisering: Ledere og medarbejdere bliver informerede om den forestående lederevaluering, så alle er involverede og motiverede til processen.
 • Spørgeskema: Lederkompasset bliver eventuelt justeret eller udviklet til virksomhedens behov, alt efter ønske. Der kan laves benchmark til tidligere målinger.
 • Dataindsamling: Vi sikrer en høj responsrate ved hjælp af omfattende information og kommunikation, påmindelser og strategisk planlægning.
 • Analyse: Når lederkompasset er gennemført modtager den enkelte leder sin individuelle rapport. Der kan ligeledes udarbejdes en samlet rapport for virksomheden.
 • Resultater og handling: Vi hjælper med at gennemgå rapporterne og forstå, hvordan den kan bruges.

Teorien bag lederkompasset

Lederkompasset er udviklet gennem mange års erfaring og dybdegående teoretisk viden med fokus på Warrilows ’Transformational leadership theory’ og Ryan & Decis ’Self determination theory’.

Disse teorier understøtter både effektiv ledelse samt medarbejdernes trivsel og engagement.

Hvis vi tilpasser eller udvikler et lederkompas der er skræddersyet specifikt til jeres virksomhed, tager det naturligvis stadig udgangspunkt i vores erfaring og faglige viden.

Vores tilgang er, at udsagnene er fokuseret på observerbar adfærd. På den måde sikrer vi, at det er muligt for alle parter at besvare undersøgelsen på kvalificeret vis – og dertil er det let for lederen at identificere konkrete handlinger og adfærd, der kan styrke egen ledelse.

Rapportens elementer

Vi leverer individuelle rapporter for hver af de enkelte ledere. Hver lederrapport viser besvarelser for de fire grupperinger, der har besvaret: Lederen selv, lederens leder, kolleger og medarbejdere.

Rapporteringen holdes kort og relevant uden overflødige elementer og indeholder:

 • Overblik over de forskellige ledelsesområder
 • Skjulte styrker
 • Blinde vinkler
 • Score og spredning på alle adfærdsudsagn
 • Score for alle respondentgrupper
 • Primære elementer der driver medarbejdernes engagement og performance
 • Performanceevaluering

Dertil er det muligt at lave en aggregeret rapport for alle ledere for at finde fælles udviklings- og træningsområder.

Sådan bruger I resultaterne

For at sikre handling på baggrund af resultaterne, kan det være en god idé at understøtte lederne i dette arbejde. Dette kan foregå på flere måder, herunder blandt andet via fælles præsentation af de samlede resultater eller 1-1 samtaler med de enkelte ledere om deres individuelle resultater.

Lederkompasset fungerer som et værktøj, hvor resultaterne skal anvendes til den efterfølgende udviklingsproces. Alt efter jeres behov, vil vi gerne varetage præsentation eller samtaler, hvor vores erhvervspsykolog Caroline hjælper til at skabe forståelse, prioritering og motivation til handling.

Er du interesseret i at høre mere om lederkompasset, så kontakt Emil til en uforpligtende snak.


Har du spørgsmål til, hvordan vi varetager lederkompasset – eller måske hvordan processen kunne se ud hos jer? Kontakt Emil for mere information. Så finder vi ud af, hvordan vi bedst muligt evaluerer og udvikler jeres ledere.