Produkt- og prisoptimering med conjoint-analyser

Optimer jeres produktfunktioner og prissætningsstrategier


Hos Human Engage er vi specialiseret i at hjælpe virksomheder med at optimere deres produkter og prissætning gennem den veldokumenterede metode, conjoint-analyse.

Ved at forstå, hvad der driver kundens præferencer og købsbeslutninger, kan vi hjælpe jer med at skabe tilbud, der resonerer med din målgruppe og maksimerer din lønsomhed.

Conjoint-analyser afdækker de elementer i sammensatte produkter, som kunderne primært værdsætter i jeres services og produkter. Dette indblik gør det muligt at skabe de services og produkter, der er mest tiltalende for kunderne.

Med vores online simulator får I efterfølgende et kraftfuldt og unikt værktøj, hvor I kan gennemføre jeres egne produkt- og prissammensætninger, kaldet simuleringer. Således kan I efterfølgende tilpasse jer ændrende konkurrencemiljøer og markedsvilkår.

Derfor skal du foretage en conjoint-analyse

Conjoint-analyse er, kort fortalt, en sofistikeret metode til markedsanalyser, der giver dig mulighed for at nedbryde dine kunders præferencer i målbare attributter såsom produktfunktioner eller prisniveauer.

Gennem nøje udformede undersøgelsesdesign indsamler vi data om, hvordan dine kunder prioriterer disse attributter, når de træffer købsbeslutninger.

Ved hjælp af avancerede statistiske metoder analyserer vi derefter disse data for at afsløre værdifulde indsigter i, hvilke produktfunktioner der er mest ønskelige. Dertil viser det sig, hvordan forskellige prisniveauer påvirker købsadfærden. Dette gør det muligt for os at identificere den optimale kombination af funktioner og priser, der vil drive salget og maksimere din indtægt.

Conjoint-analysen vil derfor give jer følgende:

  • Kortlægning af dine kunders konkrete præferencer indenfor en række elementer af jeres services og produkter
  • Mulighed for at sammensætte de mest tiltalende kombinationer af produktelementerne
  • Fastlæggelse af de optimale prissætningsstrategier for services eller produkter – også på tværs af flere produkter og lande
  • En optimeret markedsposition, da kundernes præferencer selv anvendes som afsæt til produktudvikling.

Sådan ser processen ud

Gennem dialog med jer, får vi indsigt i jeres services og produkter, jeres nuværende konkurrence-miljø samt jeres markeds-, produkt- og prisstrategi.

Vi opsætter på den baggrundsviden et analyse-design, der vil give den rette data, som vi efterfølgende sammen med jer kan omsætte til de optimerede handlinger.

Metodisk bliver conjoint-analysen gennemført som en kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse, der inkluderer et specifikt conjoint-modul.

Spørgeskemaet er derudover struktureret med både ”åbne” spørgsmål (uhjulpet) og konkrete ”lukkede” spørgsmål med præ-definerede svar. Såleses får vi ikke blot forståelse for deres præferencer, men også indsigt i, hvorfor de ser således ud.

Sådan modtager I resultaterne

Når dataindsamlingen er fuldført, analyserer Human Engage de indsamlede data og udarbejder en rapport, der præsenterer både overordnede og detaljerede resultater, samt kommer med vores konklusioner og anbefalinger.

Rapporten afspejler kundernes præferencer og prioriteringer, og vil direkte kunne anvendes til produktudvikling og -optimering.

Den samlede rapport inkluderer følgende elementer:

  • Resume med overordnet opsamling og konklusioner
  • Beskrivelse af implikationer og input til det videre arbejde
  • Detaljerede resultater vedrørende optimal produktsammensætning
  • Åben feedback / kvalitative input

Derudover modtager I jeres egen online Conjoint-simulator via adgang til Human Engage Insights. Heri kan I selv gennemføre efterfølgende simuleringer.

Sådan fungerer conjoint-analyse

Conjoint-analyse, også kendt som diskret valgmodellering, er forankret i teorien om nyttemaksimering og tilfældig nytte-teori.

Nyttemaksimering

Centralt for Conjoint- analyse er begrebet nytte, som repræsenterer tilfredsstillelsen eller præference, som individer opnår ved at forbruge varer eller tjenester. Ifølge teorien om nyttemaksimering træffer individer valg, der maksimerer deres samlede nytte, underlagt begrænsninger såsom budgetmæssige begrænsninger eller produkttilgængelighed.

Attributter og niveauer

I valgbaseret conjoint-analyse beskrives produkter eller tjenester af flere attributter såsom pris, funktioner, brand eller kvalitet, hver med varierende niveauer (fx forskellige prisniveauer). Disse attributter og niveauer udgør grundlaget for de produktprofiler, der præsenteres for respondenterne på valgkort i skemaet.

Valgkort

Respondenter præsenteres for valgkort indeholdende flere produktprofiler, hver karakteriseret ved forskellige attributniveauer. De bliver derefter bedt om at vælge den profil, de foretrækker, fra hvert sæt. Ved at iagttage respondenters valg på tværs af flere valgkort kan metoden (algoritmer) udlede deres underliggende præferencer for de præsenterede attributter og niveauer.

Estimering af nytte

Baseret på de valg, som respondenterne træffer, estimerer metoden nytten eller værdien forbundet med hvert attributniveau ved hjælp af statistiske modeller såsom multinomial logit eller mixed logit modeller. Disse modeller tillader estimering af både deterministiske og tilfældige komponenter af nytte. Det giver indblik i den relative betydning af forskellige attributter og variabiliteten i præferencer på tværs af individer.

Markedssimulering:

Når nytteparametrene er estimeret, kan vi udføre det, der har betydning for jer, nemlig markedssimuleringer. Her kan vi forudsige markedsandele eller sandsynligheder for at vælge forskellige produktkonfigurationer under forskellige scenarier (f.eks. ændringer i prissætning eller funktionssammensætninger). Dette gør det muligt for jer at vurdere den potentielle indvirkning af forskellige markedsføringsstrategier på forbrugervalg og optimere jeres produkttilbud i overensstemmelse hermed.

Fra viden til handling

Vi har hjulpet mange store og internationale virksomheder med deres produktudviklings- og prissætningsstrategier med vores stærke kompetencer inden for conjoint-analyse.

Desuden kombinerer vores team af erfarne analytikere teknisk ekspertise med et bredt branchekendskab for at levere handlingsrettede anbefalinger, der er skræddersyet til dine specifikke forretningsmål. Vi kalder det ’Fra viden til handling’.

Vi arbejder tæt sammen med dig hele vejen for at sikre, at vores indsigter effektivt integreres i din beslutningsproces og skaber konkrete resultater for din virksomhed. I kan dermed gøre jer selv en tjeneste, ved at gøre brug af conjoint-analyser, der præsenterer de mest optimale omstændigheder fra starten.

Vil du også optimere jeres produkter og priser? Så ræk ud til Henrik for en uforpligtende snak.


Conjoint-analyser kan være en stor hjælp, når man ved, hvordan man skal bruge dem. Henrik vil meget gerne høre om jeres situation, og kan fortælle, hvordan en conjoint-analyse kan se ud hos jer.